بادبان در بانک اقتصاد نوین

بادبان در بانک اقتصاد نوین

تاريخ: 1395/12/24

بانک اقتصاد نوین، به جمع مشتریان بادبان پیوست.

بانک اقتصاد نوین در راستای انجام پروژه‌ی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) اقدام به خریداری نرم‌افزار بادبان نمود.