اخبار

شرکت رایانه خدمات امید به جمع مشتریان بادبان پیوست.

شرکت رایانه خدمات امید جهت پیشبرد فعالیت‌های مربوط‌به پروژه‌ی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، از نرم‌افزار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بادبان بهره می‌برد.

قوه‌ی قضاییه جمهوری اسلامی ایران به جمع مشتریان بادبان پیوست.

قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی ایران، به‌واسطه‌ی معاونت آمار و انفورماتیک خود و در راستای طراحی، استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)، به جمع مشتریان بادبان پیوست.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم، به جمع مشتریان بادبان پیوست.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم در راستای طراحی، استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)، اقدام به خرید نرم‌افزار بادبان نمود.

مدیریت بنادر و دریانوردی بندر آبادان، به جمع مشتریان بادبان پیوست.

داده پردازان آبشار در دومین نمایشگاه تجهیزات فنی اطلاعاتی (نت‌فا) شرکت نمود.

داده پردازان آبشار در دومین نمایشگاه تجهیزات فنی اطلاعاتی (نت‌فا) که از تاریخ 28 بهمن‌ماه به مدت 3 روز در محل صنایع هوایی وزارت دفاع برگزار گردید، شرکت نمود.

شرکت خدمات ارتباطی رایتل، به جمع مشتریان بادبان پیوست.

شرکت خدمات ارتباطی رایتل، در قالب پروژه‌ی طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) به جمع مشتریان بادبان پیوست. لازم به توضیح است که شرکت داده پردازان آبشار به عنوان مشاور در پروژه‌ی یادشده، ارائه‌ی خدمت می‌نماید.

صلاحیت داده پردازان آبشار در حوزه‌ی امنیت اطلاعات توسط وزارت نیرو مورد تأئید قرار گرفت.

صفحه‌ها