اخبار

شرکت ثامن ارتباط عصر به جمع مشتریان بادبان پیوست.

سازمان هواپیمایی کشوری در راستای پیشبرد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات از نرم‌افزار بادبان بهره می‌برد.

سازمان هواپیمایی کشوری در راستای طراحی، پیاده‌سازی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) از نرم‌افزار بادبان استفاده می‌کند.

اداره‌ی کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ـ مجتمع بندری شهید رجایی از بادبان جهت پشتیبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بهره می‌برد.

داده پردازان آبشار در نمايشگاه سمينار آشنایی با حملات سايبری شركت نمود.

منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی بندر امام خمینی (ره) به جمع مشتریان بادبان پیوست.

شرکت بهسازان ملت به جمع مشتریان بادبان پیوست.

شرکت پرداخت الکترونیک سامان به جمع مشتریان بادبان پیوست.

صفحه‌ها