اخبار

داده پردازان آبشار در نمايشگاه دومين كنفرانس ملی دفاع سايبری شركت نمود.

شرکت داده پردازان آبشار گواهینامه‌ی نما را در حوزه‌ی مشاوره‌ی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات از سازمان فناوری اطلاعات دریافت کرد. این گواهینامه در سایت سازمان فناوری اطلاعات در این آدرس قابل دسترسی است.

داده پردازان آبشار، با ارائه‌ی 300 جلد ترجمه‌ی استاندارد ISO/IEC 27001:2013 حامی همايش آشنایی با اين استاندارد در استان خوزستان گرديد.

اين همايش به همت كميته‌ی افتای استان خوزستان و در تاريخ هفدهم اسفندماه در اهواز برگزار می‌گردد.

بندر اميرآباد، ضمن توفيق در اخذ گواهينامه‌ی ISMS توانست با توجه به كاربرد بادبان به‌عنوان سامانه‌ی مديريت امنيت اطلاعات، عنوان سازمان پيشرو در حوزه‌ی سيستم مديريت امنيت اطلاعات را كسب كند.

داده پردازان آبشار در نمايشگاه همايش سراسری پدافند غیرعامل در علوم و مهندسی شركت نمود.

داده پردازان آبشار در اولين نمايشگاه تجهيزات فنی اطلاعاتی كشور (نت‌فا) شركت نمود.

شركت داده پردازان آبشار به‌عنوان حامی در اولين همايش آشنایی با ويرايش جديد استاندارد سيستم مديريت امنيت اطلاعات مشاركت نمود.

صفحه‌ها