تمامی محصولات

نرم‌افزار بادبان به منظور طراحی و پیاده سازی چرخه‌ی کامل مدیریت امنیت اطلاعات بوده و دارای ماژول‌های زیر است:

سامانه‌ی روبان، يكی از كليدی‌ترين حوزه‌های مطرح در زمينه‌ی استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) را پوشش می‌دهد.