پیغام خطا

  • Notice: Undefined index: metatags_quick در metatags_quick_field_formatter_view() (خط 375 در /var/www/clients/client1/web108/web/sites/all/modules/metatags_quick/metatags_quick.module).
  • Notice: Undefined index: metatags_quick در metatags_quick_field_formatter_view() (خط 375 در /var/www/clients/client1/web108/web/sites/all/modules/metatags_quick/metatags_quick.module).

روبان، سامانه‌ی مديريت اسناد امنيت اطلاعات

روبان، سامانه‌ی مديريت اسناد امنيت اطلاعات

سامانه‌ی روبان، يكی از كليدی‌ترين حوزه‌های مطرح در زمينه‌ی استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) را پوشش می‌دهد. از آن‌جایی‌كه يكی‌از مهم‌ترين نمودهای استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) در سازمان، وجود و عملياتی‌بودن رويه‌ها، خط‌مشی‌ها، فرم‌ها و دستورالعمل‌هایی است كه در اين راستا تهيه شده‌اند، مديريت و به‌روزرسانی مستمر موارد يادشده، نقشی كليدی در اخذ گواهينامه‌ی سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) و تجديد و به‌روزرسانی گواهينامه ايفا می‌كند. روبان، ضمن ارائه‌ی جريان كار برای تمامی اسناد درگير در سيستم مديريت امنيت اطلاعات، قالب‌های ازپيش‌تعيين‌شده‌ای را در اختيار سازمان قرار می‌دهد كه سازمان با استفاده از آن‌ها قادر است به‌شكل خودمحور، نسبت‌به مديريت اسناد امنيت اطلاعات اقدام كند. از سوی ديگر، بهره‌گيری از بادبان در كنار روبان، امكان خودكارسازی فرآيند استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) به‌شكل خودمحور، برای سازمان، مهيا می‌شود.

  • بهره‌گيری از زيرساخت وب و ارائه در قالب نرم‌افزار مبتنی‌بر وب جهت پوشش دامنه‌ی گسترده‌ای از كاربران درون سازمان
  • پشتيبانی از جريان كار برای اسناد مديريت امنيت اطلاعات
  • پيش‌بينی نقش‌های كاربری متناسب جهت مديريت مستندات
  • تعريف الگوی كنترل دسترسی مستندات امنيت اطلاعات با ريزدانگی بالا
  • گزارش‌گيری از اسناد سيستم مديريت امنيت اطلاعات در قالب‌های شناخته‌شده
  • مشاهده و گزارش‌گيری از سوابق مديريت اسناد مديريت امنيت اطلاعات