مدیریت محتوا

سامانه‌ی مديريت محتوا، محصولی از شركت داده پردازان آبشار است كه برپايه‌ی مجموعه‌ای از ابزارها و نرم‌افزارهای متن‌باز توسعه يافته است. امنيت و كارایی، دو محور اصلی در انتخاب، پيكربندی، راه‌اندازی و توسعه‌ی سامانه‌ی مديريت محتوا، به‌شمار می‌روند.