پروژه ها

پروژه‌ی طراحی و توليد سامانه‌ی مديريت يكپارچه‌ی تهديدات (UTM) برای شركت مهندسی قاصدك سامانه مبتنی‌بر بستر سيستم‌عامل لينوكس و ابزارهای امنيتی متن‌باز

طراحی و پياده‌سازی سامانه‌ی پرسشنامه‌های نقشه‌ی جامع علمی سلامت مربوط‌به اعضای هيأت علمی دانشجويان تحصيلات تكميلی برای مركز تحقيقات بهره‌برداری از دانش سلامت وابسته‌به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

پروژه‌ی طراحی و پياده‌سازی سيستم مديريت امنيت اطلاعات در مركز CERT شركت ارتباطات زيرساخت موسوم به گروه واكنش هماهنگ رخداد (گوهر) به‌عنوان پيمان‌كار شركت صنايع الكترونيك زعيم

طراحی و پياده‌سازی پرتال اينترانتی اداره‌ی كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان ـ بندر امام خمينی (ره) با استفاده از ابزارهای متن باز و بهره‌گيری از بستر سيستم‌عامل لينوكس به‌همراه راه‌اندازی و استقرار كارگزار نام دامنه (DNS) مبتنی‌بر بستر سيستم‌عامل لينوكس جهت خدمت‌رسانی به ساير خدمات عملياتی اداره‌ی كلی بنادر و دريانوردی استان خوزستان ـ بندر اما

صفحه‌ها