كتابخانه‌ی ديجيتال

كتابخانه‌ی ديجيتال

پروژه‌ی طراحی و پياده‌سازی و استقرار چارچوبی برای ارائه خدمات به اشتراك‌گذاری محتوای الكترونيكی ميان سازمانها، مبتنی‌بر استانداردهای موجود با تمرکز بر بهره‌گیری از ابزارهای متن‌باز در راستای توسعه‌ی محصول نهایی پروژه

درباره مشتری

کنسرسیوم محتوای ملی که دربرگیرنده‌ی مهم‌ترین تأمین‌کنندگان محتوا در فضای مجازی در کشور است، با محوریت مؤسسه‌ی فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان فعالیت می‌کند. در این راستا و در جهت بهبود وظیفه‌مندی‌های کنسرسیوم محتوای ملی، مرکز تحقیقات مخابرات (پژوهشگاه فضای مجازی) اقدام به تعریف پروژه‌ای با عنوان «طراحی و پياده‌سازی و استقرار چارچوبی برای ارائه خدمات به اشتراك‌گذاری محتوای الكترونيكی ميان سازمانها، مبتنی‌بر استانداردهای موجود» نمود که مؤسسه‌ی تبیان به‌عنوان پیمان‌کار اجرای آن انتخاب گردید.

خدمات ارائه شده

خدمات که در راستای اجرای این پروژه توسط شرکت داده پردازان آبشار به‌عنوان «نهاد سوم» ارائه شده‌اند، عبارتند از:

 1. تحلیل و پژوهش در حوزه‌ی استانداردها و فناوری‌های معماری خدمت‌گرا برای به‌اشتراک‌گذاری محتوای الکترونیکی میان سازمان‌ها
 2. تحلیل و پژوهش در حوزه‌ی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در متن پروژه
 3. پیاده‌سازی، سفارشی‌سازی، پیکربندی، راه‌اندازی و بهینه‌سازی محصول نهایی پروژه با استفاده از فناوری‌های متن باز زیر:
  • بستر کتابخانه‌ی دیجیتال Fedora
  • سامانه‌ی مدیریت محتوای Drupal
  • بستر جستجو مبتنی‌بر Apache Solr و Fedora GSearch
  • پایگاه‌داده‌ی MySQL
  • پایگاه‌داده‌ی سه‌تایی Mulgara
  • سیستم‌عامل کمینه‌ی لینوکس مبتنی‌بر توزیع Debian Squeeze 6.0
  • مجموعه‌ابزارها و پیمانه‌های Islandora جهت مدیریت انباره‌ی اشیای دیجیتال
 4. ارائه‌ی خدمات فروش محتوا با استفاده زیرساخت شبکه‌ی شتاب در فضای مجازی
 5. پوشش به‌هنگام‌ترین استانداردهای توصیف، ذخیره‌سازی، مدل‌سازی و مجتمع‌سازی فراداده‌ها