مديريت محتوا

طراحی و پياده‌سازی سامانه‌ی پرسشنامه‌های نقشه‌ی جامع علمی سلامت مربوط‌به اعضای هيأت علمی دانشجويان تحصيلات تكميلی برای مركز تحقيقات بهره‌برداری از دانش سلامت وابسته‌به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

طراحی و پياده‌سازی پرتال اينترانتی اداره‌ی كل بنادر و دريانوردی استان خوزستان ـ بندر امام خمينی (ره) با استفاده از ابزارهای متن باز و بهره‌گيری از بستر سيستم‌عامل لينوكس به‌همراه راه‌اندازی و استقرار كارگزار نام دامنه (DNS) مبتنی‌بر بستر سيستم‌عامل لينوكس جهت خدمت‌رسانی به ساير خدمات عملياتی اداره‌ی كلی بنادر و دريانوردی استان خوزستان ـ بندر اما

پروژه‌ی طراحی و پياده‌سازی و استقرار چارچوبی برای ارائه خدمات به اشتراك‌گذاری محتوای الكترونيكی ميان سازمانها، مبتنی‌بر استانداردهای موجود با تمرکز بر بهره‌گیری از ابزارهای متن‌باز در راستای توسعه‌ی محصول نهایی پروژه