مديريت يكپارچه‌ی تهديدات

مديريت يكپارچه‌ی تهديدات

پروژه‌ی طراحی و توليد سامانه‌ی مديريت يكپارچه‌ی تهديدات (UTM) برای شركت مهندسی قاصدك سامانه مبتنی‌بر بستر سيستم‌عامل لينوكس و ابزارهای امنيتی متن‌باز

درباره مشتری

شركت محترم قاصدك سامانه، طی قراردادی، پروژه‌ی طراحی و توليد سامانه‌ی مديريت يكپارچه‌ی تهديدات خود با نام دژ را به شركت داده پردازان آبشار واگذار نمود. گروه‌های امنيت اطلاعات و توسعه‌ی نرم‌افزار شركت، با بهره‌گيری از تجربه‌ی امنيت اطلاعات و نيز ابزارهای متن‌باز موجود در حوزه‌ی امنيت اطلاعات، اقدام به توسعه‌ی سامانه‌ی يادشده نمودند. اين سامانه، هم‌اكنون با نام دژ، در حال خدمت‌رسانی در نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی كشور است.

خدمات ارائه شده

پيمانه‌های امنيتی طراحی‌شده برای سامانه‌ی مديريت يكپارچه‌ی تهديدات دژ عبارتند از:

  • ديواره‌ی آتش
  • شبكه‌ی خصوصی مجازی با استفاده از پروتكل‌ها و استانداردهای گوناگون مطرح در اين حوزه
  • توازن بار و بازيابی از شكست
  • ديواره‌ی آتش برنامه‌های كاربردی (لايه‌ی هفت)
  • مسيريابی مبتنی‌بر خط‌مشی امنيتی
  • احراز هويت يكپارچه‌ی مبتنی‌بر پروتكل Kerberos