گروه واكنش هماهنگ رخداد

گروه واكنش هماهنگ رخداد

پروژه‌ی طراحی و پياده‌سازی سيستم مديريت امنيت اطلاعات در مركز CERT شركت ارتباطات زيرساخت موسوم به گروه واكنش هماهنگ رخداد (گوهر) به‌عنوان پيمان‌كار شركت صنايع الكترونيك زعيم

درباره مشتری

شرکت صنایع الکترونیک زعیم، به‌عنوان پیمان‌کار اصلی پروژه‌ طراحی و پياده‌سازی سيستم مديريت امنيت اطلاعات در مركز CERT شركت ارتباطات زيرساخت موسوم به گروه واكنش هماهنگ رخداد (گوهر)، فعالیت‌های اجرایی پروژه را به شرکت داده پردازان آبشار به‌عنوان «نهاد سوم» واگذار نمود. گروه امنیت اطلاعات شرکت داده پردازان آبشار، مدیریت پروژه و اجرای تمامی فعالیت‌های مرتبط با چرخه‌ی طرح‌ریزی، اجرا، بررسی و کنش را در متن پروژه اجرا نمود. با خواست خدا و تلاش گروه امنیت اطلاعات شرکت داده پردازان آبشار و همچنین همکاری همه‌جانبه‌ی شرکت محترم صنابع الکترونیک زعیم، سازمان مخابرات استان خراسان رضوی، موفق به اخذ گواهینامه‌ بین‌المللی ISO/IEC 27001 گردید.