پروژه ها

پروژه طراحی، پیاده‌سازی، آموزش و ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در مخابرات استان خراسان رضوی در راستای اخذ گواهینامه‌ بین‌المللی ISO/IEC 27001 كه در نهايت منجر به اخذ گواهينامه‌ی بين‌المللی سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) گرديد.

پروژه‌ی طراحی و پياده‌سازی و استقرار چارچوبی برای ارائه خدمات به اشتراك‌گذاری محتوای الكترونيكی ميان سازمانها، مبتنی‌بر استانداردهای موجود با تمرکز بر بهره‌گیری از ابزارهای متن‌باز در راستای توسعه‌ی محصول نهایی پروژه

صفحه‌ها