امن‌سازی

امن‌سازی

درباره این سرویس

خدماتی که در حوزه‌ی امن‌سازی ارائه‌ می‌شوند عبارتند از:

  • طراحي امنيتي منطقي و فيزيكي شبكه مبتني بر استانداردهاي امنيتي
  • اجراي طرح‌هاي امنيتي
  • ارائه راهكارهاي عملياتي امن‌سازي پيكربندي تجهيزات و سرويس‌ها
  • ارائه مشاوره در خصوص انتخاب محصولات امنيتي
  • آزمون نفوذ‌پذیری پس از اجرای راه‌کارهای امن‌سازی