توسعه‌ی نرم‌افزار

توسعه‌ی نرم‌افزار

درباره این سرویس

داده پردازان آبشار، از بدو فعاليت خود اقدام به ارائه‌ی خدمات و توسعه‌ی محصولات نرم‌افزاری مبتنی‌بر ابزارهای متن‌باز در حوزه‌هایی همانند امنيت اطلاعات، سامانه‌های مديريت محتوا، كتابخانه‌های ديجيتال، سامانه‌های حسابرسی كاربران، سامانه‌های پست الكترونيك و سامانه‌های مجازی‌سازی نموده است.