مدیریت امنیت اطلاعات

مدیریت امنیت اطلاعات

درباره این سرویس

داده پردازان آبشار پیشرو در ارائه‌ی خدمات مشاوره، ممیزی و آموزش سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در کشور، مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 27001 است. سابقه‌ی موفق مدیریت بیش از 30 پروژه‌ در کشور و همچنین 5 گواهینامه‌ بین‌المللی مربوط به سازمان‌های بزرگ از جمله افتخارات ما است. ارائه‌ی نرم‌افزاری‌های منطبق بر استاندار‌های بین‌المللی امنیت اطلاعات شامل مدیریت ریسک امنیت اطلاعات، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و مدیریت مستندات امنیت اطلاعات، علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌های پیاده‌سازی، کمک شایانی در کلیه‌ی مراحل چرخه‌ی استقرار این سیستم می‌نماید. هدف ما در شرکت داده پردازان آبشار این است که تا حد امکان هزینه‌های پیاده‌سازی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را در کلیه‌ی سازمان‌های بزرگ و کوچک به حداقل رسانده و با افزایش سطح دانش و آگاهی کارشناسان سازمان و همچنین بهره‌گیری از نرم‌افزار‌های تخصصی بومی مبتنی بر استاندارد، زمینه‌ی لازم برای پیاده‌سازی موفق این سیستم‌ها را فراهم کرده و روند پروژه تا حد امکان تسهیل یابد.