محصولات

بادبان، راهبر سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)، نرم‌افزاری يكتا در مديريت امنيت اطلاعات

روبان، قادر است فرآيند مديريت امنيت اطلاعات در سازمان را منجر به دريافت گواهينامه‌ی بين‌المللی ISMS سازد.

خدمات

داده پردازان آبشار، پيشرو در ارائه‌ی خدمات مشاوره، مميزی و آموزش سيستم مديريت امنيت اطلاعات در کشور همراه با سابقه‌ی درخشان

داده ‌پردازان آبشار، ارائه‌دهنده‌ی خدمات ارزيابی آسيب‌پذيری و آزمون نفوذپذيری در حوزه‌ی شبكه و نرم‌افزار مبتنی‌بر استانداردهای بین‌المللی است.

یکی از خدمات اصلی شرکت داده‌ پردازان آبشار ارائه‌ی خدمات طراحی و اجرای معماری امنیتی شبکه وسرویس‌ها است.

داده پردازان آبشار، از بدو فعاليت خود اقدام به ارائه‌ی خدمات و توسعه‌ی محصولات نرم‌افزاری مبتنی‌بر ابزارهای متن‌باز نموده است.